WORKSHOP BURN-OUT VERSUS PERFECTIONISME

Datum : Donderdag 13 juni van 9.30 tot 13 uur

Door    : Marcel Hendrickx schrijver van de boeken Burn-out begint in de kleuterklas en

   Zeg me dat ik oké ben. Zeer ervaren begeleidingskundige in België en Nederland

Prijs     : 105 euro

Plaats   : Bureau Prospect Gendt

Doelgroep : Professionals in de publieke sector (Onderwijs,Zorg,Overheid met o.a.HR taken)

Toelichting

Perfectionisme zou wel eens die moderne epidemie kunnen wezen die ons meer schade toebrengt dan we willen weten. Het is de grote verdienste van een man als Marcel Hendrickx deze stille killer te helpen ontmaskeren: Nic Balthazer (televisie/filmmaker)

Hier is een kenner van de menselijke natuur aan het woord, zoals blijkt uit de vele gedetailleerde beschrijvingen van perfectionisme in al zijn varianten. Prof. Dr. Patrick Luyten, (hoogleraar psychologie KU Leuven)

In mijn werk als begeleidingskundige in de publieke sector heb ik in de loop der jaren heel wat begeleidingstrajecten uitgevoerd waarin Perfectionisme een rol speelde in het disfunctioneel communiceren van professionals. In de gesprekken kwamen meermaals zaken aan de orde als handelingsverlegenheid op het gebied van assertiviteit en zelfreflectie.

Eenmaal inzicht in het durven innemen van je positie t.o.v. de ander gaf doorgaans de impuls tot adequater communiceren, adequater handelen. Vandaar de organisatie van deze workshop.

Er wordt gestart met een duidelijke kijk te geven op wat perfectionisme is, hoe het ontstaat en wat de symptomen zijn. Verder wordt stilgestaan bij de effecten van dit patroon op de gezondheid en het geluksgevoel. De link tussen perfectionisme en burn-out wordt aangetoond.

We staan met elkaar stil bij de onderliggende oorzaken van inadequaat functioneren. Aan de hand van aangereikte casuïstiek legt Marcel Hendrickx verbanden tussen de ontwikkeling van de mens in relatie tot zijn omgeving, zijn socialisatie. En zet hij uiteen, hoe deze verklarend tot ziekmakend kan zijn voor het functioneren in de volwassenheid.

Een workshop die inzicht geeft EN handvatten biedt voor begeleiding. Zorg dat je erbij bent.

Laat me per ommegaande aub weten of je geïnteresseerd bent en van plan bent te komen.

Met vriendelijke groet,
Marga Janssens MbK

Begeleidingskundige Systemisch Innoveren
Senior adviseur/trainer/coach/supervisor LVSC
e: mjanssens@bureauprospect.nl
w: www.bureauprospect.nl

U kunt zich niet meer aanmelden voor dit evenement