Over bureau Prospect

Met onze jarenlange ervaring en effectieve aanpak kunnen wij ook voor uw organisatie een verschil maken. Wij gaan er vanuit dat een ieder zelf in staat is zijn eigen koers te varen mits hij de invloed van zijn omgeving hanteren kan. Wij willen vanuit die grondhouding graag een bijdrage leveren aan de persoonlijke verbeteringen die onze klanten willen bereiken in hun (werk) relaties. Hierbij hechten wij grote waarde aan authenticiteit, oprechtheid, wederzijdse verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid.

U kunt het menu boven aan de pagina gebruiken om meer inzicht te krijgen in onze diensten. Mocht u toch nog vragen hebben of wilt u meer informatie opvragen, dan kunt u altijd contact opnemen via ons emailadres info@bureauprospect.nl of telefonisch via 0481-454518.

Onze uitgangspunten

• Leren is verbanden zien naar een bepaald doel

• Persoonlijk leiderschap is zelf je koers bepalen en daarnaar handelen

• Inspiratie is ervaren deel uit te maken van een groter geheel

• Creativiteit is onorthodoxe gedachten en ideeën onderzoeken op hun bruikbaarheid

​​• Samenwerken is getuigen van afhankelijk zijn

​​• Burgerschap is lid zijn van de samenleving en daarin een (kleine)rol van betekenis vervullen

Onze mensen

Marga Janssens MBk

Master Begeleidingskunde

Motto en engagement
Mijn motto is: alle gedrag is feedback. Wanneer je er voor open staat, valt van iedere situatie te leren. Ik engageer me met die mensen en organisaties die persoonlijke en professionele ontwikkeling hoog in het vaandel hebben staan.

Achtergrond
Marga Janssens is haar loopbaan begonnen als jeugdhulpverlener. Vervolgens werd zij opleider in het sociaal-agogisch MBO, HBO en post-HBO onderwijs. Tot voorkort was zij kerndocent van de masteropleidingen Pedagogiek en Social Work. Marga Janssens heeft zelfontwikkeling hoog in haar vaandel staan. Ik leer nog dagelijks van m’n opdrachten!


Kennisdomeinen
Marga Janssens heeft specifieke deskundigheid op het terrein van de Human Resources Management en Development in de publieke sector:

 • Systemisch werken en innoveren
 • Begeleiden van organisatieverandering en -vernieuwing.
 • Trainingen ontwerpen en uitvoeren.
 • Coaching, supervisie, intervisie en conflictoplossing.
 • Trainingen ten dienste van veranderingen in organisaties.
 • Competentiemanagement en professionaliseringsvraagstukken.
 • Ontwikkelen van competentieprofielen en loopbaanbegeleiding.
 • Ontwikkelen van strategische opleidingsplannen en trainneeprogramma’s
 • Managementconsultatie en teambegeleiding.
 • Leiderschapsstijlontwikkeling en persoonlijke professionele effectiviteit
 • Verzorgen van gastlessen, workshops en masterclasses
 • Voorzitten van studieconferenties en commissies
 • Schrijven van projectplannen, startnotities, beleidsplannen en adviezen
 • Projectleiderschap in onderwijsontwikkeling en professionalisering

Verkort Curriculum Vitae
Marga Janssens heeft na de lerarenopleiding Nxx (Nijverheidsakte Kinderverzorging, Opvoeding en Handenarbeid), Andragogische en Pedagogische Wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit Nijmegen. Verder heeft zij de Managersopleiding gevolgd aan de Hogeschool van Amsterdam en de Voortgezette Opleiding Supervisiekunde aan de Hogeschool Nijmegen; zij is LVSC supervisor en lid van de beroepsverenigingen LVSC en Begeleidingskunde. Ook volgde Marga Janssens beroepsgerichte opleidingen als de Practicioners-opleiding voor NLP, Systemisch Werken aan de Interactie Academie Antwerpen en de Coachingsopleiding te Aarle Rixtel. Als kroon op haar studieloopbaan deed zij in het kader van de Masteropleiding Begeleidingskunde onderzoek naar het creëren van een feedbackklimaat in organisaties.

Marga Janssens is een systemisch en contextueel georiënteerde begeleidingskundige.

Nijverheidsweg 15

6691 EZ Gendt